artikkel

Ord for 2021

Ord for 2021

«Gud er lys, og i Ham finnes ikke mørke!»

Vi lever i en tid som bibelen beskriver for de siste tider.
Jesus underviser om dette, det samme gjør også Paulus, Jakob, Peter,
Johannes, Judas, og ikke minst Det gamle testamentet.
Tøffe, vanskelige og utfordrende tider på mange måter, som krig, hat, terror,
forfølgelse og uroligheter. Naturkatastrofer og ekstremvær, jordskjelv,
hunger, jordskred, pest og plager, og hvor nye sykdommer, epedemier og
pandemier stadig dukker oftere opp.
Men gjennom alt dette skinner løfter om vekkelsestider før Jesus kommer
tilbake. Hvor evangeliet om Jesus og Guds rike skal forkynnes i hele verden,
som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme, Vi som tror
trenger ikke frykte, for DHÅ`s åpenbaring gir oss lys over profetordet og alle
løftene som Gud har gitt oss om, kraft, styrke, helse og beskyttelse i alle
tenkelige og utenkelige situasjoner.
Vi løfter blikket opp! «For vår hjelp kommer fra Herren, Han som skapte
himmelen og jorden. Han skal ikke la din fot gli ut. Din vokter skal ikke slumre.
Se, Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren
er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller
ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din
sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid»

Mordrekai sa til dronning Ester:
«Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang».
Jeg tror at vi som har fått nåde til å leve i en tid som denne ( i avslutningen av
denne tidshusholdning), og har fått «oppdraget» om og lede mennesker til Jesus,
faktisk er med på menneskehistoriens viktigste epoke noen gang.

I begynnelsen da Gud skapte himmelen og jorden står det: Jorden […]

By |januar 26th, 2021|artikkel|Kommentarer er skrudd av for Ord for 2021

Kommende møter avlyst

VIKTIG!
Helsemyndighetene og regjeringen har nå forlenget restriksjonene fra 12.mars til å gjelde til over påske, d.v.s. til 14.april. Dette betyr at vi innstiller all møtevirksomhet i kirken (både Gudstjenester og Life-grupper) i denne perioden. Vi vil komme tilbake med ny informasjon etter dette, når vi vet mer om hvordan situasjonen utvikler seg…
Om det blir møter i april vet vi ikke nå, men så snart situasjonen normaliserer seg, vil vi fremkomme med nytt møteprogram, noe vi virkelig ser frem mot.

Vi er med på en felles dugnad for landet og fordi vi bryr oss om hverandre.
Når kirken nå er spredd rundt om i hjemmene er det viktig at vi er bevisst og fokusert på hvem vi er og hva vi er. Være flinke til holde kontakt på telefon og sosiale media, tenke på om det er noe eller noen vi kanskje kunne hjelpe, og at vi fremfor alt holder hverandre oppe i bønn.

Det er ikke kirkebygningen eller lokalet som er kirken, men du og jeg som tror på en levende Kristus Jesus.

Nøl heller ikke med å ta kontakt med oss, vi er her for dere.

Husk å logge dere på Nett- gudstjeneste fra OKS på søndager kl.12.30 (live.oks.no) Til vi høres, ta vare på hverandre.❤️

 

By |mars 28th, 2020|artikkel|Kommentarer er skrudd av for Kommende møter avlyst

Et frihets år

Et Frihetsår, som kan bli ditt Jubelår!

Hvordan skal vi oppleve det

Hvordan kan vi leve det  

Hvordan kan vi formidle det

Jeg siterer et utdrag fra 3.Mos.25: « På forsoningsdagen skal dere la basunen lyde over hele landet deres. Dere skal hellige det femtiende året og utrope frihet over hele landet, for alle som bor der. Det skal være et Jubelår(frigivelsesår) for dere. Enhver av dere skal få vende tilbake til sin eiendom, og enhver av dere skal vende tilbake til sin slekt».                                 

På forsoningsdagen!                                                                                                                                       

I Den gamle pakt var dette den dagen da øverstepresten alene en gang i året gikk inn i Det Aller Helligste med blod av dyr, som han ofret for seg selv og for folkets synder. Dette er et symbolsk bilde for oss, inntil den tiden som er nå.                                                                              

For oss […]

By |januar 21st, 2020|artikkel|Kommentarer er skrudd av for Et frihets år

Evangeliet Guds kraft til frelse

Evangeliet Guds kraft til frelse:

De fire evangeliene i Det nye testamente, forteller om Jesus; hvem Han er, hva Han sa og
gjorde, Hans lidelse, død og oppstandelse. Undervisningen om DHÅ til alle troende, som er
kraften til å fullføre misjonsbefalingen med tilhørende tegn, under og mirakler.

Jesus sa til dem: « Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som
tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal
følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, og i
sine hender skal de ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade
dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske» Mr.16,15-18

Evangeliet ”er det glade budskap” (Godt Nytt) Hvorfor? Fordi Jesus på korset åpnet en ny og
levende vei helt inn til Gud Fader for alle mennesker.
«Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. så Han ikke lenger tilregner oss våre
overtredelser»2.Kor.5,19
Derfor kan vi nå med frimodighet gå helt inn til nådens trone i himmelen, på grunn av Jesu
blod og fordi vi i frelsen har fått Guds rettferdighet.Heb.10,19-20
» Han som ble gitt for våre overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse»
Rom.4,25.

Evangeliet er budskapet om nåde, ikke dom: » For så høyt har Gud elsket verden at Han
ga sin Sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli
frelst ved Ham « Joh.3,16-17

Den Hellige Ånd overbeviser og åpenbarer for oss Ordet som vi hører.
Jesus sier om Den Hellige Ånd: »Når Han kommer, skal […]

By |februar 24th, 2019|artikkel|Kommentarer er skrudd av for Evangeliet Guds kraft til frelse

Menigheten i tiden

Menigheten i tiden

Vi lever i avslutningen av tiden før Jesu andre komme, som bibelen klart sier vil være både
utfordrende og vanskelig. Bibelen bruker uttrykket «harde tider», som kan tolkes med; farlig,
grusom, smertefull, vanskelig å håndtere, et samfunn som er blottet for dyd, men har
overflod av ondskap.

I begynnelsen av Johannes Åpenbaring kan vi lese Åndens budskap til de sju menighetene i
Lilleasia, som representerer menigheten til alle tider, men også spesielt i endetiden.
Johannes begynner først med en hilsen til de sju menighetene på denne måten: «Nåde være
med dere og fred fra Ham som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som er
foran Hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, Den førstefødte av de døde og
Herskeren over kongene på jorden. Han som elsket oss og renset oss fra våre synder i sitt
eget blod, og som har gjort oss til konger og prester for sin Gud og Far- Ham tilhører æren og
herredømmet i all evighet! Amen». Budskapet var bl.a.: Den som har øre, han høre hva
Ånden sier til menighetene! Frykt ikke! Vær tro inntil døden, og Jeg skal gi deg livets krone. I
tider av forfølgelse, mangel på kjærlighet, umoral, lunkenhet og åndelig død, var budskapet;
» Ta vare på Guds Ord og hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din». Se, Jeg står
for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og
holde måltid med ham, og ham med Meg. Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på
Min trone, slik Jeg også har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone. Den som har øre,
han høre hva Ånden sier til menighetene».

I begynnelsen av […]

By |januar 31st, 2018|artikkel|Kommentarer er skrudd av for Menigheten i tiden

Rydd Herrens vei

« Rydd Herrens vei!»

Bibelen forklarer at vi lever i en bestemt tidshusholdning eller tidsalder. Dette vil være den siste tidsalder før opprykkelsen, som er når Jesus kommer tilbake annen gang for å hente dem som venter på Ham.

Dette vil sannsynligvis skje ved inngangen til det bibelen kaller for; Den store trengsels tid og før opprettelsen av Fredsriket, som skal vare i tusen år, og hvor Jesus, Rettferdighetens konge skal regjere ut fra Jerusalem.

I Eden levde Adam og Eva i uskyldighetens tidsalder, deretter; samvittighetens tidsalder, som varte frem til Lovens tidsalder.

Loven og profetene hadde sin tid fram til Jesus.

Vi lever i dag i en tidsalder som består av tre begreper, nemlig; Nådens tid, Den Hellige Ånds tid, Kirken- og menighetens tidsalder.

Selv om Martin Luther under reformasjonen på 1500 tallet fikk ryddet opp i en mengde ritualer, rettsregler og teologiske oppfatninger, har det også senere vært nødvendig med omfattende opprydding. Jeg tror fortsatt det trengs å «rydde Herrens vei», og det finnes fortsatt en del gamle måter å tenke på, og en hel del kulturelle og teologiske oppfatninger.

Vi er kalt til å «rydde Herrens vei», som betyr at kirkene- og menighetene skal være både synlige, tydelige og gjøre det enklere for folk flest. Både til å se Guds nåde- og finne fram til troen og frelsen i Kristus Jesus.

700 år før Kristus skriver profeten Jesaja og sier: «Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken: Rydd Herrens vei!» Dette er en profeti som oppfylles med døperen Johannes, som gjentar dette og sier: «Røsten av en som roper i ødemarken: Forbered Herrens vei. Gjør Hans stier rette».

Vi har vel i stor grad gjort stiene heller krokete for folket?

Jesus sier: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den […]

By |februar 3rd, 2017|artikkel|Kommentarer er skrudd av for Rydd Herrens vei

Tur til Israel

Å reise til Jerusalem og Israel har vært en drøm i årevis for mange av oss.  Se hvor Jesus forkynte, og hvor Han gikk omkring.  Men også oppleve landskapet hvor Abraham, David, Peter, Johannes og mange av de andre trosheltene, levde i.

14 personer fra DKS reiste til Israel 27. september, 2013.  Vi bodde de 4 første dagene på Hashimi Hotel i Gamlebyen, Jerusalem. Dette hotellet ligger ganske nærme Damaskus-porten, i den palestinsk-arabiske bydelen.  I bildet over er dette distriktet ”oppe til venstre”.  Klikk på bildene for å se full størrelse.  Bruk TILBAKE-knappen i din nettleser for å komme tilbake til denne artikkelen.

 

Når Anne Gretha begynte å snakke om en tur til Israel var det mange som tenkte «Nå eller aldri». Her er vi på et utsiktspunkt på sørsiden av Jerusalem.  Fra dette punktet kan man blant annet se det moderne Jerusalem, Gamlebyen, Tempelhøyden, Oljeberget og Hinnoms dal.  En mektig åndsatmosfære var tilstede her hvor vi kunne se ut over den jødiske og kristne sivilisasjonens vugge.

 

Vår jødiske guide, Mikal, forteller frimodig om Abraham og Sara med stor innlevelse. Etter å ha hørt hennes versjon forstår vi hvor store likhetstrekk det er mellom kristen og jødisk forståelse av det gamle testamentet. Bare synd at israelerne ennå ikke forstår at Isak er et bilde på Guds Lam, Jesus.  Han som ikke ble spart, men måtte lide for våre synder og […]

By |mars 20th, 2014|artikkel|Kommentarer er skrudd av for Tur til Israel

Meningen med livet

Alle mennesker er skapt i Guds bilde, med Guds DNA, født etter Guds forordning og med en ånd som skal leve evig.

Mennesket er en ånd, har en sjel og bor i en kropp.

Meningen med livet er først og fremst at vi skal være Guds barn, og det er vi, ved at vi tar imot og tror på Guds sønn Jesus Kristus og lever som bekjennende kristne.

Når vi dør flytter ånden og sjelen ut av kroppen og livet fortsetter på andre siden, hvor vi får en helt ny og uforgjengelig kropp. Meningen med livet må derfor sees i et evighetsperspektiv, på grunn av at vi alle er evighetsvesener.

Da vi alle skal leve evig vil det være av største betydning hvordan vi velger å leve vårt”korte” liv på jorden.

Bibelen sier bl.a.: ”Den som har Sønnen har livet!” Og Jesus selv sier: ” Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Min Far uten ved Meg.”

«Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på Meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på Meg, skal aldri i evighet dø».

 

By |mai 19th, 2013|artikkel|Kommentarer er skrudd av for Meningen med livet

Arvesynden

Hva er arvesynden og gjelder den fortsatt?

På grunn av de første menneskene Adam og Eva syndet, kom synden inn i verden og synden trengte gjennom til hele menneskeheten og besmittet alle. Dette betyr at vi alle har syndet og mangler Guds ære. Og med synden kom sykdom og død.

Dette er arvesynden. Arvesynden resulterte i at vi ikke lenger hadde adgang til Gud, og fordi Gud hater synd ble veien til Gud blokkert. Menneskene kunne ikke lenger ha direkte kontakt med Gud, men måtte ta med seg det påbudte offerdyr til Øverstepresten, som så måtte ofre dyret og gjøre soning for det enkelte menneskets synder.

Men dette endret ikke situasjonen, det ga bare litt bedre samvittighet for en tid.

Men Gud hadde en frelsesplan!

Jesus ble født inn i verden og er det fullkomne stedfortredne offer, det står at Han har ved ett offer for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget, dvs, alle dem som har tatt imot Jesu fullkomne forsoningsverk og tror på Ham.

Dette skjedde da Jesus døde på korset for all verdens synd, dvs, all synd som var gjort, helt fra Adam og frem til Jesus kommer tilbake. Jesus åpnet igjen adgangen til Gud, da Han ropte ut på korset: Det er fullbrakt! ” Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus ”.

Arvesyndens konsekvenser i dag er at vi lever under forgjengeligheten. Men etter at Jesus døde på korset, åpnet han mulighetene og adgangen for alle mennesker til å kunne ha en personlig og direkte kontakt med ham.
Bibelen sier det så klart: » Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger.»