Hvem er vi

Vi er en familievennlig menighet for det brede lag av folket – både for enkeltmennesker og familier. En menighet som det skal være lett å finne seg til rette i for alle samfunnsslag, kulturer og nasjonaliteter. Derfor er de fleste møtene hos oss åpne for alle.

Hva vi som kirke tror:

Vi tror på èn treenig Gud.

Vi tror at Jesus Kristus er eneste vei til frelse.

Vi tror at Bibelen er Guds åpenbarte vilje, inspirert av Den Hellige Ånd og er den høyeste norm for liv og lære.

DKS Kirkens visjon:

«Betjen folket – Bygg huset»

Hvem kan bli medlem:

Alle som har mottatt Guds nåde til frelse ved Guds Sønns tro og bekjenner Jesus Kristus som Herre i sitt liv. Er villig til å la seg døpe til Kristus etter å ha kommet til tro.

DKS KIRKEN er en frittstående, lokal menighet, men har tilknytning til tilsvarende menigheter.

DKS KIRKEN har et sterkt sang- og musikkmiljø.  Å prise Gud med sang og musikk er noe vi legger stor vekt på. Dette bærer også gudstjenestene våre preg av, i tillegg til positiv og sterk undervisning og hyggelig fellesskap.

Konfirmasjon i DKS
DKS Kirken er en del av Drammen Tentro som er et
samarbeidsprosjekt mellom flere frimenigheter.
Drammen Tentro har en tydelig kristen profil og er et godt alternativ til den norske
kirkes eller til borgelig konfirmasjon.
Drammen Tentro er åpent for alle, og målet er at elevene skal få oppleve at troen på
Jesus handler om relasjon og ikke religion.
Drammen Tentro gjennomføres på et skoleår, med samlinger på torsdager hver 14.dag.
Det er Kick Off-leirtur en weekend på høsten og Spaniatur rundt vinterferien.
Leseråret avsluttes med stor festgudstjeneste siste lørdag i april.
For mer informasjon/påmelding gå inn på www.drammententro.no.

Vi håper du finner nettsidene våre interessante -og at du finner det du søker etter. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du savner.