Menigheten i tiden

Menigheten i tiden

Vi lever i avslutningen av tiden før Jesu andre komme, som bibelen klart sier vil være både
utfordrende og vanskelig. Bibelen bruker uttrykket «harde tider», som kan tolkes med; farlig,
grusom, smertefull, vanskelig å håndtere, et samfunn som er blottet for dyd, men har
overflod av ondskap.

I begynnelsen av Johannes Åpenbaring kan vi lese Åndens budskap til de sju menighetene i
Lilleasia, som representerer menigheten til alle tider, men også spesielt i endetiden.
Johannes begynner først med en hilsen til de sju menighetene på denne måten: «Nåde være
med dere og fred fra Ham som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som er
foran Hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, Den førstefødte av de døde og
Herskeren over kongene på jorden. Han som elsket oss og renset oss fra våre synder i sitt
eget blod, og som har gjort oss til konger og prester for sin Gud og Far- Ham tilhører æren og
herredømmet i all evighet! Amen». Budskapet var bl.a.: Den som har øre, han høre hva
Ånden sier til menighetene! Frykt ikke! Vær tro inntil døden, og Jeg skal gi deg livets krone. I
tider av forfølgelse, mangel på kjærlighet, umoral, lunkenhet og åndelig død, var budskapet;
» Ta vare på Guds Ord og hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din». Se, Jeg står
for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og
holde måltid med ham, og ham med Meg. Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på
Min trone, slik Jeg også har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone. Den som har øre,
han høre hva Ånden sier til menighetene».

I begynnelsen av Matteus evangelium tjuefem leser vi Jesu lignelse om de kloke og
uforstandige jomfruene, som først og fremst handler om å være rede når Jesus kommer
tilbake, men et bilde på menigheten som en ren jomfru, som har bevart kjærlighets ilden og
«åpenbaringen» i hjertet, ikke bare en teoretisk bekjennelse ut fra intellektet og
menneskelig kunnskap.

Da Gud sendte Sin Sønn, var det mer enn et sterkt og spektakulært øyeblikk, det
representerte en helt ny tid i Guds plan, for å frelse og forløse menneskene. Nådens tid
begynte, menigheten og Den Hellige Ånds tidshusholdning, med en Ny lov, et Nytt bud, en
Ny pakt, og et Nytt budskap, i Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds kraft.

Skillet mellom menneskene og Gud ble tatt bort og Den Hellige Ånd kom som en mektig kraft
i tegn og under og mirakler, som gjelder for alle troende over hele verden.

Vi lever i en verden med en rivende utvikling på alle felt, på både ondt og godt. Med nye
normer og legalisering, som ryster ved grunnleggende bibelske sannheter, noe som vil kunne
påvirke kirkene og menighetene ved å kompromisse på bibelens klare budskap..

Utvendig kan det se så religiøst og fint ut, men innholdet mangler en stor del av Guds kraft,
lys og åpenbaring. Men midt i en slik tid sa Jesus: « Jeg vil bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få
makt over den. Og Jeg vil gi deg nøklene til Himlenes rike, og alt det du binder på jorden, skal
være bundet i Himmelen, og alt det du løser på jorden, skal være løst i Himmelen».

Menigheten er mer viktig enn noen gang, som et fristed, hvor alle mennesker og kulturer
kan komme og finne hvile for sine sjeler. Høre de gode nyhetene, som er Guds nådes
evangelium, Guds kraft til frelse til alle som velger å tro budskapet de hører.

Jesus sa: « Som Min Far utsendte Meg, sender også Jeg dere».

Jesus har gitt alle troende et oppdrag, og med dette oppdraget følger en utrustning,
autoritet og ikke minst full oppbakking under tiden, som gjør oss i stand til å fullføre
oppdraget til Jesu ære.

« I Ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I Ham
blir også vi bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i Ånden»

Det er fint å være med på noe større enn seg selv, og vi er kalt til å være med på og bygge

Guds menighet på et hvert sted over hele verden.

Vær bare veldig frimodig og sterk, Herren er med deg!