Rydd Herrens vei

« Rydd Herrens vei!»

Bibelen forklarer at vi lever i en bestemt tidshusholdning eller tidsalder. Dette vil være den siste tidsalder før opprykkelsen, som er når Jesus kommer tilbake annen gang for å hente dem som venter på Ham.

Dette vil sannsynligvis skje ved inngangen til det bibelen kaller for; Den store trengsels tid og før opprettelsen av Fredsriket, som skal vare i tusen år, og hvor Jesus, Rettferdighetens konge skal regjere ut fra Jerusalem.

I Eden levde Adam og Eva i uskyldighetens tidsalder, deretter; samvittighetens tidsalder, som varte frem til Lovens tidsalder.

Loven og profetene hadde sin tid fram til Jesus.

Vi lever i dag i en tidsalder som består av tre begreper, nemlig; Nådens tid, Den Hellige Ånds tid, Kirken- og menighetens tidsalder.

Selv om Martin Luther under reformasjonen på 1500 tallet fikk ryddet opp i en mengde ritualer, rettsregler og teologiske oppfatninger, har det også senere vært nødvendig med omfattende opprydding. Jeg tror fortsatt det trengs å «rydde Herrens vei», og det finnes fortsatt en del gamle måter å tenke på, og en hel del kulturelle og teologiske oppfatninger.

Vi er kalt til å «rydde Herrens vei», som betyr at kirkene- og menighetene skal være både synlige, tydelige og gjøre det enklere for folk flest. Både til å se Guds nåde- og finne fram til troen og frelsen i Kristus Jesus.

700 år før Kristus skriver profeten Jesaja og sier: «Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken: Rydd Herrens vei!» Dette er en profeti som oppfylles med døperen Johannes, som gjentar dette og sier: «Røsten av en som roper i ødemarken: Forbered Herrens vei. Gjør Hans stier rette».

Vi har vel i stor grad gjort stiene heller krokete for folket?

Jesus sier: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør. Og hver den som lever og tror på Meg, skal aldri i evighet dø».

Paulus sier: «For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst».

«For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave».

Vær frimodig og sterk, vitne om Guds nådes evangelium over alt!