Meningen med livet

[title size=”2″]Meningen med livet[/title]

Alle mennesker er skapt i Guds bilde, med Guds DNA, født etter Guds forordning og med en ånd som skal leve evig.

Mennesket er en ånd, har en sjel og bor i en kropp.

Meningen med livet er først og fremst at vi skal være Guds barn, og det er vi, ved at vi tar imot og tror på Guds sønn Jesus Kristus og lever som bekjennende kristne.

Når vi dør flytter ånden og sjelen ut av kroppen og livet fortsetter på andre siden, hvor vi får en helt ny og uforgjengelig kropp. Meningen med livet må derfor sees i et evighetsperspektiv, på grunn av at vi alle er evighetsvesener.

Da vi alle skal leve evig vil det være av største betydning hvordan vi velger å leve vårt”korte” liv på jorden.

Bibelen sier bl.a.: ”Den som har Sønnen har livet!” Og Jesus selv sier: ” Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Min Far uten ved Meg.”

“Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på Meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på Meg, skal aldri i evighet dø”.