Arvesynden

[title size=”2″]Arvesynden[/title]

Hva er arvesynden og gjelder den fortsatt?

På grunn av de første menneskene Adam og Eva syndet, kom synden inn i verden og synden trengte gjennom til hele menneskeheten og besmittet alle. Dette betyr at vi alle har syndet og mangler Guds ære. Og med synden kom sykdom og død.

Dette er arvesynden. Arvesynden resulterte i at vi ikke lenger hadde adgang til Gud, og fordi Gud hater synd ble veien til Gud blokkert. Menneskene kunne ikke lenger ha direkte kontakt med Gud, men måtte ta med seg det påbudte offerdyr til Øverstepresten, som så måtte ofre dyret og gjøre soning for det enkelte menneskets synder.

Men dette endret ikke situasjonen, det ga bare litt bedre samvittighet for en tid.

Men Gud hadde en frelsesplan!

Jesus ble født inn i verden og er det fullkomne stedfortredne offer, det står at Han har ved ett offer for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget, dvs, alle dem som har tatt imot Jesu fullkomne forsoningsverk og tror på Ham.

Dette skjedde da Jesus døde på korset for all verdens synd, dvs, all synd som var gjort, helt fra Adam og frem til Jesus kommer tilbake. Jesus åpnet igjen adgangen til Gud, da Han ropte ut på korset: Det er fullbrakt! ” Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus ”.

Arvesyndens konsekvenser i dag er at vi lever under forgjengeligheten. Men etter at Jesus døde på korset, åpnet han mulighetene og adgangen for alle mennesker til å kunne ha en personlig og direkte kontakt med ham.
Bibelen sier det så klart: ” Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *