Evangeliet Guds kraft til frelse

Evangeliet Guds kraft til frelse:

De fire evangeliene i Det nye testamente, forteller om Jesus; hvem Han er, hva Han sa og
gjorde, Hans lidelse, død og oppstandelse. Undervisningen om DHÅ til alle troende, som er
kraften til å fullføre misjonsbefalingen med tilhørende tegn, under og mirakler.

Jesus sa til dem: « Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som
tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal
følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, og i
sine hender skal de ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade
dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske» Mr.16,15-18

Evangeliet ”er det glade budskap” (Godt Nytt) Hvorfor? Fordi Jesus på korset åpnet en ny og
levende vei helt inn til Gud Fader for alle mennesker.
«Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. så Han ikke lenger tilregner oss våre
overtredelser»2.Kor.5,19
Derfor kan vi nå med frimodighet gå helt inn til nådens trone i himmelen, på grunn av Jesu
blod og fordi vi i frelsen har fått Guds rettferdighet.Heb.10,19-20
» Han som ble gitt for våre overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse»
Rom.4,25.

Evangeliet er budskapet om nåde, ikke dom: » For så høyt har Gud elsket verden at Han
ga sin Sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli
frelst ved Ham « Joh.3,16-17

Den Hellige Ånd overbeviser og åpenbarer for oss Ordet som vi hører.
Jesus sier om Den Hellige Ånd: »Når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og
om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på Meg, om rettferdighet, fordi Jeg
går til Min Far og dere ikke ser Meg lenger, om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt»
Joh.16,8-11

Hvordan blir vi frelst:
« Så kommer da troen (Guds Sønns tro) som et resultat av det vi hører- når vi hører Guds
Ord» (eller leser Bibelen) Rom.10,17 « For med hjertet tror en til rettferdighet og med
munnen bekjenner en til frelse. Skriften sier jo: Hver den som tror på Ham, skal ikke bli gjort
til skamme» Rom.10,10-11

Ønsker du å ta imot Jesus nå, kan du be denne frelsesbønn:
Jesus, jeg tror at du er Guds Sønn, og at du døde for mine synder.
Jeg tror at du sto opp igjen fra de døde og at du lever i all evighet.
Jesus, jeg vil at du skal være min Herre og jeg inviterer deg inn i mitt liv.
Jeg takker deg for at frelsen er ferdig, og at jeg fra nå er et Guds barn. Amen.

Gratulerer du en nå et Guds barn!
Vi vil gjerne at du tar kontakt med oss, slik at vi sammen kan gå videre på veien med Jesus.