Artikler

Et frihets år

Et Frihetsår, som kan bli ditt Jubelår! Hvordan skal vi oppleve det Hvordan kan vi leve det   Hvordan kan vi formidle det Jeg siterer et utdrag fra 3.Mos.25: « På forsoningsdagen skal dere la basunen lyde over hele landet deres. Dere skal hellige det femtiende året og utrope frihet over hele landet, for alle …